Vai Rīgas mežos drīkst cirst eglītes?

Vai Rīgas mežos drīkst cirst eglītes? />

12.11.2014

Jā. Vienu eglīti drīkst nocirst tikai un vienīgi grāvmalēs, uz stigām un zem elektropārvades līnijām, un tikai pēc tam, kad tam atļauju devusi mežniecība. Bet ne egļu jaunaudzēs. Taču kopumā SIA „Rīgas meži” savā pārziņā esošajos mežos aizliegusi cirst Ziemassvētku eglītes, kā arī lauzt priežu un egļu zarus. Tas darīts tāpēc, lai pasargātu no postījumiem egļu jaunaudzes.

Egļu meža stādīšana un kopšana ir grūts darbs un izmaksā ievērojamas summas. Stādīšanu pie mums veic ar rokām, un tā virzās lēni. Pēc tam vairākus gadus katru vasaru ar rokām jāveic zāļu izpļaušana un traucējošo alkšņu izzāģēšana, kas nemaz nav tik viegli. Par odu barošanu nemaz nerunājot.

Lai arī liekas, ka mežā eglīšu ir gana, īstenībā tas tā nemaz nav. Pie tam vairāk nekā puse egļu aug iekoptās jaunaudzēs, kuru vecums nepārsniedz 30 gadus. Protams, Ziemassvētku eglīšu skaistums ir nepieciešams, taču pēc gadiem septiņdesmit labi dēļi, kokmateriāli un papīrs būs vismaz tikpat ļoti nepieciešami kā šodien. Nemaz nepieminot ainavisko skaistumu un skābekli, bez kura ne piecas minūtes nevar iztikt neviens no mums.

Ja dārgu eglīti atļauties nevar, tad jāmeklē, kur lētāk, vai arī jāmēģina dabūt pašam. Diemžēl tieši jaunaudzēs, kur tās kategoriski aizliegts cirst, aug skaistākās eglītes. Nav grūti iztēloties, kāds izskatītos mežs ap Rīgu, ja kaut vai ceturtā daļa no Rīgas iedzīvotājiem dotos mežā nocirst savu eglīti. Lai Rīgas meži nepaliktu vispār bez eglēm, cirst eglītes jaunaudzēs ir aizliegts – tā ir dzīves nepieciešamība.

SIA "Rīgas Meži" inspektori un mežsargi decembra mēnesī pastiprināti kontrolēs, lai netiktu skartas egļu jaunaudzes. Administratīvo pārkāpumu kodekss paredz, ka sods par eglītes nociršanu un zaru laušanu privātpersonām ir 50 - 500 lati, bet juridiskām personām līdz 1000 latiem.

Tas nenozīmē, ka Ziemassvētku eglītes Rīgas mežos nedrīkst cirst vispār. Vienu eglīti drīkst nocirst tikai un vienīgi grāvmalēs, uz stigām un zem elektropārvades līnijām, un tikai pēc tam, kad tam atļauju devusi attiecīgā mežniecība. Līdzīgu praksi piekopj AS „Latvijas valsts meži”. Jāatceras arī tas, ka ir arī privātie meža īpašnieki, kas savos īpašumos eglītes cirst nav atļāvuši. Tāpēc, lai nerastos konflikti, pirms eglītes ciršanas jā pārliecināties, kam mežs pieder. Vislabāk to var izdarīt Valsts meža dienesta vai SIA „Rīgas meži” mežniecībās, pie viena saņemot arī atļauju eglītes ciršanai.

SIA „Rīgas meži” jau labu laiku gādā egles Rīgas pilsētas parku un skvēru rotāšanai. Un uzņēmuma kolektīvs turpina strādāt, kopjot un sargājot mežu, lai arī nākamos Ziemassvētkus Rīga sagaidītu ar krāšņām, pašu mežos izaudzētām eglēm.

Raksta avots...